Disclaimer

Aan informatie en mededelingen op algemene websites en projectwebsites van Borgdonck en haar dochterondernemingen en/of samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borgdonck materiaal dat zich op de Borgdonck website(s) bevindt, of dat op een met Borgdonck websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.